Kristalvormen en toepassingen

Kristalvormen:

Als u de eigenschappen van de diverse vormen, zoals geoden en punten, kent en u bewust bent van het potentieel van bepaalde facetvormen, kunt u de unieke kracht van kristallen toepassen, vooral de ontelbare vormen van kwarts. Sommige vormen zijn natuurlijk, andere zijn in een vorm gesneden. Sommige kunstmatige vormen imiteren de natuurlijke veel grote kristallen van helder kwarts of rookkwarts worden tot grote pilaarkristallen gesneden als decoratieve of geneeskrachtige voorwerpen; speciale kwartsfacetten die zelden in hun natuurlijke toestand te krijgen zijn, zijn kunstmatig te produceren, zodat ze beter verkrijgbaar zijn. Kristallen worden zelden als volmaakte bollen gevonden, maar eeuwenlang zijn kwarts, obsidiaan en beril zorgvuldig bewerkt tot hulpmiddelen bij het waarzeggen met kristallen. Zieners staren diep in de bol om in de toekomst te kijken, maar bollen hebben nog een functie: ze zenden energie gelijkmatig in alle richtingen uit.
Kwartskristallen hebben natuurlijk gevormde facetten op de uiteinden. Gewoonlijk zijn er zes facetten, die overeenkomen met de zes chakra’s van de basis tot het derde oog*; de eindpunt staat voor het kruinchakra en de verbinding met het oneindige.
De manier waarop een kristal groeit, is van belang in de esoterische kristalleer. Kwartskristallen die onderaan gewolkt zijn en naar boven toe helder- der worden, staan voor het potentieel van spirituele groei. Een kristallen zuil of grote punt met breuklijnen of insluitsels kan op een traumatische of kwetsende levensperiode wijzen. Het afval moet worden opgeruimd als het bewustzijn zich wil ontwikkelen. Kwartskristallen die volkomen helder zijn, zijn symbolen van verbondenheid met de kosmische harmonie. Als u zon kristal bij u houdt, stemt dat uw energieën afop het spirituele gebied.
Hoewel specifieke facetvormen het duidelijkst op grote kristallen te zien zijn, kan zelfs de kleinste kwartspunt een ‘venster’ hebben dat uit facetten is opgebouwd. Een naar links wijzend romboïdaal venster zal u naar het verleden terugvoeren. Wijst het naar rechts, dan zal het u naar de toekomst leiden. Een venster met een andere vorm zal u helpen geneeskrachtige energie over lange afstanden te kanaliseren. Er zijn record-keeper kristallen met op de zijkanten de wijsheid van eeuwen gegraveerd. Meditatie met behulp van deze eerbiedwaardige stenen geeft toegang tot universele kennis. Een zielsverwant kristal trekt ware liefde aan en behoudt haar.
Regenbogen in een kristal zijn een teken van vreugde en geluk. Ze worden veroorzaakt door dunne breuklijnen in de steen. Een regenboogkristal kan depressies verlichten. Enhydro’s zijn kristallen die miljoenen jaren oude vloeistof bevatten. Ze zijn een symbool van het collectieve onbewuste dat aan alles ten grondslag ligt en alles verenigt.
Elke kristalvorm heeft een specifieke geneeskrachtige toepassing. Staven focussen energie doelgericht en kunnen punten op het lichaam stimuleren of negativisme afweren. Kristallen met dubbele einden helpen oude patronen te doorbreken en kunnen geest en materie integreren. Een kristallen ei spoort onbalans in energie op en corrigeert die. Een enkel punt focust energie tot een bundel, een vierkant consolideert energie en een bol zendt energie in alle richtingen uit. Op de volgende bladzijden ziet u hoe ver- schillende kristallen bij het juiste gebruik uitstekende geneeskrachtige hulpmiddelen kunnen zijn.

KRISTALVARIANTEN

Veel kristallen hebben punten, soms groot. soms erg klein. Punten kunnen natuurlijk zijn of kunstmatig gecreëerd. Een enkele kristalpunt heeft een duidelijk gefacetteerd,
puntig einde en het andere einde ziet er ruw uit op de plek waar het van een cluster is losgemaakt. Een enkele krista1punt wordt vaak bij genezingen gebruikt: van het richaam af wijzend verdrijft hij energie, naar het lichaam toegekeerd kanaliseert hu energie naar het lichaam.

DUBBEL EINDE
Dubbeleindige kristallen hebben duidelijke punten aan beide uiteinden. Sommige zijn natuurlijk gevormd, andere kunstmatig. Een dubbel einde verspreidt of absorbeert energie gelijktijdig aan beide einden en kanaliseert haar in twee richtingen tegelijk. Een steen met een dubbel einde integreert geest en materie en kan een brug tussen twee energiepunten vormen.
Deze kristallen zijn nuttig bij genezingen, want ze absorberen negatieve energie en doorbreken oude patronen, zodat verslavingen kunnen worden beëindigd. U kunt ze ook gebruiken om voorheen geblokkeerde delen van het zelf te integreren. Op het derde oog* geplaatst kunnen dubbele einden telepathie versterken.

CLUSTER

Een cluster bezit vele punten op een basis, maar die hoeven niet vast te zitten. De kristallen kunnen klein of groot zijn. Clusters stralen energie uit naar de omgeving en kunnen ook verwoestende energie absorberen. U kunt ze programmeren en op hun eigen plaats hun werk laten doen. Ze zijn bijzonder nuttig voor het reinigen van een vertrek of van andere kristallen; in dat laatste geval moet u het kristal een nacht lang op het cluster laten zitten.

GEODE

Een geode bevindt zich binnen in een andere vorm. Als u deze vorm opent, ziet u een holte met veel kristallen die naar binnen wijzen. Geoden bevatten energie en breiden die uit. Met hun afgeronde. grotachtige vorm en vele uiteinden verspreiden ze de geproduceerde energie, verzachten haar maar neutraliseren haar niet; indien nodig raten ze haar langzaam stromen. Geoden zijn nuttig als bescherming en stimuleren spirituele groei. Ze doorbreken verslavingen en zijn weldadig voor een verslaafde of iemand die al te toegeeflijk is.

NATUURLIJKE LANGE PUNT

Dit kristal focust energie in een rechte lijn. Het wordt vaak nagemaakt in de vorm van kristallen staven en veel gebruikt hij genezingen of rituelen. Een kristal met deze vorm draagt snel energie over als het naar het lichaam wordt gericht en wendt energie als het van het lichaam af is gewend.

FANTOOM

Een fantoomkristal bevindt zich als een spookverschijnsel in een groter kristal. Vanwege de wijze waarop het gevormd is, heeft het fantoom in de loop van eonen lessen in zich opgenomen. Door het verleden in perspectief te plaatsen wijst het de weg naar groei en evolutie en weet het stagnatie op te heffen.

Elk fantoom heeft een specifieke betekenis, afhankelijk van het soort kristal.

BOL

Bollen worden gewoonlijk gevormd uit een groter stuk kristal en kunnen vlakten of breuklijnen hebben. Ze zenden energie in alle richtingen uit. Als venster op het verleden of de toekomst laten ze energie door de tijd stromen en bieden ze een blik op wat er komen gaat of wat er is geweest, een vorm van waarzeggen met kristallen dus.

Ei

Eivormige kristallen begrenzen en vormen energie en kunnen Wol den gebruikt om blokkades in het lichaam op te sporen en te vr. helpen. Het spitse einde is een nuttig hulpmiddel bij reflexologie en acupunctuur. Kristallen met de vorm zijn uitstekende hanstroosters in tijden van stress.

AMORF

Amorfe kristallen zoals obsidiaan, hebben geen bijzondere vorm. Energie stroomt snel door een amorf kristal omdat het geen strakke inwendige organisatie heeft. Ze werken snel en onmiddellijk.

VIERKANT

Een vierkant kristal verstevigt de energie in zijn vorm. Het is nuttig hij het verankeren van intenties en bij het aarden. Natuurlijke vierkante kristallen zoals fluoriet kunnen negatieve energie afwenden en in positieve omzetten.

PIRAMIDE

Een piramidevormig kristal heeft vier zijden op een basis, maar de basis zelf kan vierkant zijn als het kristal niet kunstmatig maar natuurlijk is gevormd. Natuurlijke piramidevormige kristallen zoals apofylliet versterken energie en focussen haar dan door de apex en kunnen manifestatieprogramma’s bevatten.

Piramides zijn ook te gebruiken om negatieve energieën en blokkades van de chakra’s te verwijderen en ze met vibrerende energie te vullen. Kunstmatig gevormde piramides zijn in alle mogelijke materialen te verkrijgen. Ze versterken en focussen de eigenschappen van het kristal.

INSLUITSEL

Een insluitsel wordt gewoonlijk gevormd uit een afzetting van een ander mineraal binnen in een kwartskristal. Het is een  wolkachtige vlek of stip, afhankelijk van het mineraal. Mineralen kunnen ook op de buitenkant zijn afgezet en zijn dan van af de andere kant te zien. Een insluitsel straalt de energie van het mineraal uit en wordt daarbij gefocust en versterkt door het omringende kwarts.

KWARTSSCEPTER

Een kwartsscepter is een grote staf met twee uiteinden, en om een van deze uiteinden heeft zich een kristal gevormd. Het is ook verkrijgbaar in een kleinere vorm waarin de kwartsstaf een duidelijke ribbel en een bredere top heeft, en dus omgekeerde scepter waarin een klein kristal of opake punt uit een grotere basissteen verrijst

Een groot stuk kwartsscepter is een heel speciale steen. Als hulpmiddel bij meditatie legt het een verbinding met de wijsheid der eeuwen en vergemakkelijkt het kanaliseren van hoge vibraties. Doordat deze kwartsvorm energie opwekt en versterkt, is het een uitstekend heel middel, want het richt de genezende kracht op de kern van een probleem of op het centrum van de verfijnde lichamen. Ongemak wordt opgeheven en de energieën worden geherstructureerd op de fysieke, geestelijke, emotionele of spirituele bestaansniveaus.

Volgens de legende werden deze stenen in Atlantis en Lemuria als symbool van spiritueel gezag gebruikt en zijn ze weer opgedoken om kristalkracht aan deze tijd te verlenen. U kunt ze als natuurlijke lingam gebruiken om vruchtbaarheidsproblemen te verhelpen en om mannelijke en vrouwelijke energieën in balans te brengen

Omgekeerde kwartsscepters ontvangen helende energie, reinigen haar en sturen haar terug naar de genezer. Ze bevrijden de geest van valse illusies en brengt die tot stilte.

Andere kristallen kunnen ook de vorm van scepters hebben. Lange en broze selenietstaven zijn soms aan een ander krista1 gehecht en vormen dan een krachtig helend middel dat op een hoge frequentie resoneert en diepe wijsheid en oude kennis verschaft. U kunt een selenietscepter gebruiken om op fysiek en emotioneel niveau te zorgen voor de verwijdering van zieke of beschadigde delen van de etherische blauwdruk die het lichaam in het huidige leven nog beïnvloeden.

DIAMANTVENSTER

Platte oppervlakken boven op een kristal worden venster genoemd. Vensters kunnen een (grote of kleine) diamantvorm hebben: ze stimuleren helderheid van geest en de ordening van informatie die wordt ontvangen uit verschillende bestaansniveaus. Als u in een diamantvenster kijkt, voelt dat u diep in uw binnenste of het stelt u in staat informatie voor een ander te Lezen.

Een echt diamantvenster is groot en verbonden met de apex en de basis. maar zelfs kleine diamantvensters kunnen het evenwicht tussen de spirituele en materiële wereld bevorderen en het dagelijkse leven gemakkelijker maken terwijl u tegelijkertijd met een grotere werkelijkheid verbonden blijft. Diamantvensters bieden een doorgang naar andere bestaansniveaus en zorgen voor een hechte band met het zelf. Ze weerspiegelen de innerlijke zijnstoestand en de oorzaken van ongemakken, en kunnen helpen iemands verblijfplaats of omgeving terug te vinden als er maar in het midden van de diamant een krachtig beeld van de persoon wordt geprojecteerd.

BARNACLE

Een barnacle kristal bestaat uit vele kleine kristallen die een groter kristal geheel of gedeeltelijk bedekken. Het grote kristal wordt als de oude ziel’ beschouwd waarvan de wijsheid de jongere kristallen aantrekt. Het is een nuttig kristal bij meditaties over familie- of gemeenschapsproblemen en is goed voor mensen die in de dienstverlening werken. Het zorgt voor een samenhangende groepsenergie die gemeenschappelijke doelen versterkt en samenwerking bevordert. Naar verluidt is het een zeer troostrijk kristal bij het verlies van een geliefde.

BRUG

Een brugkristal groeit uit een ander, groter kristal. Zoals de naam al aangeeft, overbrugt het kloven en brengt het dingen bij elkaar. Gebruik het om de binnen- en buitenwereld te verenigen, het hogere zelf met het ego, of uzelf met een ander. Het ondersteunt u als u in het openbaar moet spreken, vooral als u probeert nieuwe ideeën over te brengen

STAVEN

Staven zijn de traditionele heelmiddelen van sjamanen, genezers en magiërs. De toverstaven in mythen en legenden zouden zijn gebruikt door de boogontwikkelde kristalgenezers van Atlantis en veel magiërs geloven dat staven uit die tijden nogmaals naar boven komen, compleet met krachtige program me ring.

Staven hebben het vermogen energie strak door hun punt te focussen. De meeste staven hebben een kunstmatige gedaante, maar zijn op natuurlijke wijze gevormd. Kristallen met lange punten zoals het krachtige laserkwarts zijn uitstekende heelmiddelen.

De geneeskracht van staven wordt danig uitgebreid als ze worden geprogrammeerd met intentie. Als u een staaf gebruikt, is het belangrijk bewust universele genezende energie door uw kruinchakra via uw arm naar uw hand te laten stromen en vervolgens in de staaf waarde energie wordt versterkt en in de patiënt overgaat. Het is kortzichtig en inefficiënt uw eigen energie voor dat doel te gebruiken, want u zult dan verzwakken en uitgeput raken en zelf genezing nodig hebben.

KWARTSSTAAF

Een lange, heldere kwartsstaaf natuurlijk of kunstmatig gevormd, straalt zowel positieve als negatieve energie uit. Dit kristal versterkt energie en focust haar waar ze nodig is, of verdrijft haarjuist. Gebruik dit kwarts om de onderliggende oorzaak van een ongemak te ontdekken en te transformeren. Het wijst gebieden met blokkades of zwakten aan in het fysieke lichaam of de aura en behandelt ze dan.

LASERKWARTS

Laserkwarts is een natuurlijk gevormd, lang, slank kwartskrista1; het loopt taps toe naar het eind, dat heer kleine vlakken heeft. De zijden zijn vaak iets gebogen. Laserkwarts is een zeer krachtig en moet voorzichtig gebruikt worden. Richt het nooit lukraak op iemand en pas het alleen met de zuiverste intentie toe. Als u dit advies opvolgt, is het een buitengewoon geneeskrachtig hulpmiddel.

Een stuk laserkwarts focust, concentreert en versnelt de energie die erdoor stroomt tot een strakke, laserachtige bundel. Het stimuleert acupunctuurpunten en kan minuscule structuren diep in het lichaam bereiken, zoals de pijnappelklier of de hypofyse, maar kan ook precisiewerk op fysieke of verfijnde lichamen verrichten. Deze staaf kan entiteiten of aanhechtingen en banden met andere mensen ontkoppelen en snijdt negativisme weg Het kristal biedt krachtige bescherming aan de aura en het fysieke lichaam, op geestelijk of emotioneel niveau, beëindigt het ongeschikt gedrag, verouderde denkpatronen en energieblokkades.

TO E R MALIJ N K WA RTS

Een kwartsstaaf met strepen toermalijn erdoor is buitengewoon effectief voor iedereen die ‘muurvast zit, hetzij door stress, hetzij door een trauma. Het schept zachtjes een opening waardoor helende energie in het lichaam kan stromen, brengt de meridianen en organen op één lijn en geeft ze nieuwe energie. Het reinigt de chakra’s en de aura en vult ze weer aan.

Toermalijn kwarts lost destructieve patronen en gedrag uit vorige levens op en verricht negativisme dat dreigt naar toekomstige evens te worden overgedragen. Het zorgt voor zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde, waardoor het negativisme verhinderd wordt terug te keren.

TOERMALIJNSTAAF

Natuurlijke toermalijnstaven zijn nuttige heelmiddelen . Ze reinigen de aura. verwijderen blokkades, verdrijven negatieve energie en wijzen oplossingen voor specifieke problemen aan. Zeer geschikt om de chakra’s in balans te brengen en met elkaar te verbinden, Op fysiek niveau brengen de staven de energiemeridianen opnieuw in evenwicht.

FLUORIETSTAAF

Fluorietstaven worden kunstmatig geproduceerd, meestal van een mengsel van groen en purper fluoriet. Ze hebben een voortreffelijke verzachtende energie. U kunt ermee over uw huid strijken om pijn en ontstekingen te verlichten. Zelfs een kleine staaf zal een enorme hoeveelheid stress absorberen, maar pas op: als u het kristal niet reinigt, kan het breken onder de spanning. Vaak wordt geadviseerd de staaf in water te dompelen om hem te reinigen, waarbij het water naar de aarde terugkeert om de pijn om te vormen.

OBSIDIAAN STAAF

Een obsidiaanstaaf is ideaal als er negatieve energieén in het emotionele lichaam zitten en de patiënt bereid is ze aan de oppervlakte te laten komen. Als ze eenmaal zijn losgelaten, beschermt de obsidiaanstaaf de aura, verbindt deze met de aarde en wijst de weg naar voren. Gebruik obsidiaanstaven ook voor het stellen van een diagnose en het lokaliseren van blokkades

AMETHISTSTAAF

Een amethiststaaf is het volmaakte middel om het voorhoofdchakra te openen en de pijnappelklier te activeren en zodoende de intuïtieve visie te stimuleren. Het kristal verwijdert tevens blokkades van het heiligbeenchakra en de aura. Gebruik het om een zwakke aura te helen en beschermen.

ROZENKWARTSSTAAF

Rozenkwartsstaaf is bezield met prachtige vrede. Het kristal kalmeert emotionele beroering en heelt een gebroken hart. maar werkt eigenlijk goed bij elke staat van opwinding of vrees. Onder invloed van deze vriendelijke steen wordt een jachtige hartslag spoedig gekalmeerd en wordt een verhoogde bloeddruk tot een normaal niveau teruggebracht. Als de chakras onregelmatig draaien zal rozenkwarts de energie onmiddellijk stabiliseren en voor harmonie zorgen

ROOKKWARTSSTAAF

Rookkwarts is een uitstekend kristal voor het aarden van negatieve energie en biedt goede bescherming. Een staaf van rookkwarts aardt de energie van het basischakra door haar met het aardechakra onder uw voeten te verbinden. Het zuivert dit chakra in het etherische lichaam en neutraliseert het effect van eventuele geopatische belasting. U kunt het overal op uw lichaam gebruiken waar negatieve energie verwijderd moet worden

SELENIETSTAA F

Selenietstaven hebben een zeer zuivere vibratie Gebruik ze om entiteiten van de aura te verwijderen of om te voorkomen dat iets van buitenaf de geest beïnvloedt.

De waardering van centrumdelphi.nl/webwinkel/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 9 reviews.